เครื่องดัดเหล็ก PJ Bender สามารถดัดเหล็กแป๊ปกลม 10″ ลงมาถึง 1″ และยังสามารถใช้ในการดัดเหล็ก ขนาดใหญ่ประเภท H-BEAM และ I – BEAM ได้ด้วย